97,000  85,000 

Làm mát lạnh tóc và da đầu cho bạn cảm giác mát lạnh sảng khoái