72,000  60,000 

tăng cường chỉ số chống nắng SPF30 giúp bảo vệ da lâu hơn 30 lần