127,000  110,000 

Sản phẩm thích hợp cho mọi loại da, cả da thường và da bị hư tổn do nắng.