40,000  31,000 

xịt Remos muỗi tránh xa, bảo vệ làn da, không gây hại đến sức khỏe